Info

Wie zijn wij ?

De Heistse Fotokring - afgekort Hefo - werd opgericht op 24 september 1982 door dertien amateurfotografen die waren afgescheurd van een andere fotoclub. Wij vonden ons vergaderlokaal achtereenvolgens bij Istrilène en in de Hnita-hoeve. Uiteindelijk werd een vaste huisvesting gevonden in het Chalet van de Moretuswijk tot einde 2013. Momenteel vergaderen we in een zaaltje in CC zwaneberg. Ons ledenaantal is inmiddels opgelopen tot een twintigtal.

De doelstellingen van Hefo : Hefo werd gesticht om een opvang te zijn voor alle geïnteresseerden in de fotografie. Wij streven ernaar het fotografisch niveau van onze leden te verhogen, maar willen daarbij de ambitie van onze fotografen respecteren. Zowel "kiekjesmakers" als "creatievelingen" krijgen een eerlijke kans. Wij wensen bovendien onze leden de gelegenheid te geven naar buiten te treden door clubtentoonstellingen.

Elk even jaar organiseert Hefo op professionele wijze haar tweejaarlijks Foto- en diasalon. De laatste edities daarvan hadden plaats in de polyvalente zaal van Cultureel Centrum Zwaneberg. Daarnaast nemen de leden van de club deel aan allerlei wedstrijden en tentoonstellingen.

De werking van de club : Om de twee weken vergaderen de wij in een zaaltje in Café 't Pleintje te Heist-op-den-Berg. Tijdens die vergaderingen worden de foto's van onze leden kritisch bekeken en besproken. De ervaring heeft geleerd dat dit de meest efficiënte werkwijze is om betere fotografen te vormen. Naargelang de behoeften worden bovendien lesgevers aangetrokken en gastfotografen uitgenodigd.

Sporadisch worden foto-uitstappen ingericht en studio-avonden waarbij de fotografen leren omgaan met flash-installaties.

En uiteraard gebeurt dit alles in een gezellige sfeer met veel "ambiance". Geïnteresseerden kunnen steeds vrijblijvend enkele vergaderingen komen bijwonen. Neem gerust contact op met onze bestuursleden.


Ons lokaal

We vergaderen in een zaaltje café 't Pleintje. Voor de juiste datum en locatie raadpleeg de agenda.

http://cafehetpleintje.be/


Onze bestuursleden

Voorzitter : Sara Smeekens

Secretaris: Bob De Mulder

Maatschappelijke zetel: Jos Scheers  Oude Liersebaan 37A  2220 Heist-op-den-Berg

Penningmeester : Wim Janssens

U kan de bestuursleden contacteren via onze contactpagina.